Próba kaloryczna - Co to jest i dlaczego ją wykonujemy

Próba koloryczna zwana także próbą błędnikową jest elementem badania elektronystagmografii i videonystagmografii. Jest specjalistycznym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce zaburzeń równowagi. Jest to jedna z metod oceny funkcjonowania błędnika, który jest częścią ucha wewnętrznego odpowiedzialną za nasze poczucie równowagi. Obecnie nie ma nowocześniejszej metody rejestracji ruchów gałek ocznych i zaburzeń błędnika.

Co to jest próba koloryczna

Próba koloryczna polega na stymulacji błędnika za pomocą zimnej lub ciepłej wody (lub powietrza), aplikowanych na zmianę. W trakcie badania lekarz wprowadza wodę specjalną rurką do kanału słuchowego pacjenta o różnych temperaturach 30 i 44 stopni Celsjusza, co powoduje przepływ płynu w uchu wewnętrznym. Zmiana temperatury wpływa na szybkość przepływu płynu, co z kolei wywołuje odruchową reakcję oczu znaną jako oczopląs. Próbę tę wykonuje się przy otwartych bądź zamkniętych oczach. Podczas badania specjalista obserwuje częstotliwość oraz kierunki drgań gałek ocznych. W ten sposób określa przyczynę dolegliwości pacjenta. Próbę kaloryczną wykorzystuje się w diagnostyce chorób oczu oraz zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Dlaczego wykonujemy próbę koloryczną

Próba koloryczna jest przeprowadzana w celu oceny, czy obie strony błędnika działają prawidłowo i symetrycznie. Jest to kluczowe dla diagnozowania przyczyn zawrotów głowy, vertigo, a także innych zaburzeń związanych z równowagą. Badanie to pozwala na:

- Diagnozowanie uszkodzeń błędnika -próba może wskazać, czy problem z równowagą wynika z uszkodzenia błędnika.

- Ocena symetrii odpowiedzi błędników - asymetria w odpowiedziach może sugerować specyficzne problemy neurologiczne lub uszkodzenia ucha wewnętrznego.

- Monitorowanie postępów w leczeniu - próba koloryczna może być używana do monitorowania efektów leczenia zaburzeń równowagi.

Jak się przygotować do próby kalorycznej

Przed rozpoczęciem badania pacjent musi poinformować lekarza o wszelkich istniejących problemach zdrowotnych, takich jak infekcje ucha, perforacja błony bębenkowej czy choroby neurologiczne, a także o przyjmowanych lekach. Samo badanie trwa zazwyczaj około 30 minut i może wywoływać krótkotrwałe zawroty głowy. Pacjent do badania nie musi się przygotowywać w szczególny sposób, badanie przeprowadza się na czczo.

Podsumowanie

Próba koloryczna jest ważnym narzędziem diagnostycznym w ocenie funkcji błędnika i diagnozowaniu przyczyn problemów z równowagą. Jest to procedura bezpieczna, choć czasami może być niekomfortowa dla pacjenta. Jeśli masz problemy z równowagą lub częste zawroty głowy, warto rozważyć przeprowadzenie tego badania.