Przygotowanie pomieszczeń do dezynfekcji w placówkach medycznych

Zanim personel medyczny przystąpi do pracy w skażonej strefie, należy się upewnić, że wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Bardzo istotna jest umiejętność personelu do prawidłowego zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, dlatego cały personel musi być przeszkolony w tym zakresie.

 

Jakie środki ochrony indywidualnej zaleca się do stosowania przez personel sprzątający?

 

Do podstawowego zestawu środków ochrony indywidualnej dla personelu sprzątającego należą:

 • Jednorazowa maska na twarz, zasłaniająca szczelnie nos i usta;
 • Jednorazowe, podwójne rękawiczki ochronne,
 • Okulary ochronne lub przyłbica  na twarz.

 

Personel sprzątający powinien zostać wyposażony w środki dezynfekujące odpowiednie dla każdego z obszarów. Dla każdego obszaru należy wybrać jeden preparat.

Do dezynfekcji rąk

 • AHD 1000 – produkt gotowy do użycia po 30 s,
 • Phago gel – produkt gotowy do użycia po  30 s.


Do dezynfekcji gogli i przyłbic

 • Neodisher Septo Active – granulat 2%, czas działania 15 min,
 • Enzymex L9 – koncentrat 0,5%, czas działania 10 min,
 • DDN 9 – koncentrat 0,5%, czas działania 10 min,
 • Oxivir Plus – koncentrat 3%, czas działania 5 min.


Z każdego z powyższych preparatów należy przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu, używając wanny dezynfekcyjnej z sitem i pokrywą.

Do dezynfekcji akcesoriów służy wanna dezynfekcyjna o pojemności minimalnej 10 litrów

 

Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do dekontaminacji

 

Przygotowanie pomieszczeń do dekontaminacji obejmuje odpowiednie zarządzanie odpadami i bielizną, w tym także bielizną prywatną pacjenta.

Postępowanie z odpadami


 • Wszystko co nie nadaje się do mycia/prania ani do dezynfekcji należy umieścić w worku na odpady;
 • Wszelkie odpady osobiste pacjenta należy umieścić w worku z odpadami skażonymi;
 • Nie wolno dotykać wnętrza worka z odpadami;
 • Worki z odpadami należy zapełniać do ¾ pojemności
 • Jeśli zawartość worka na odpady jest mokra, należy włożyć go do kolejnego worka;
 • Po zapełnieniu worek należy związać, oznakować i zabezpieczyć przed otwarciem a następnie przewieźć do miejsca gromadzenia odpadów i umieścić w odpowiednim pojemniku;
 • Pojemnik na odpady po opróżnieniu należy umyć i zdezynfekować.

 

Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie należy dezynfekować jednym z następujących środków:


 • Fugaten Spray – preparat gotowy do użycia za pomocą jednorazowej chusteczki nasączonej preparatem, czas działania po 30 sekundach;
 • Mediquick – preparat gotowy do użycia za pomocą jednorazowej chusteczki nasączonej preparatem, czas działania po 30 sekundach;
 • Suma Alkohol Spray - preparat gotowy do użycia za pomocą jednorazowej chusteczki nasączonej preparatem, czas działania po 30 sekundach;
 • Oxivir Plus Spray - preparat gotowy do użycia za pomocą jednorazowej chusteczki nasączonej preparatem, czas działania po 5 minutach;
 • Oxivir Excel Foam - preparat gotowy do użycia za pomocą jednorazowej chusteczki nasączonej preparatem, czas działania po 30 sekundach.


Dezynfekcja akcesoriów


Do dezynfekcji akcesoriów zaleca się użyć jednego z poniższych preparatów:
 • Medilab System Dry&Wet Wipes – po użyciu należy wyrzucić do worka z odpadami skażonymi;
 • Jednorazowe chusteczki włókninowe - po użyciu należy wyrzucić do worka z odpadami skażonymi.

 

Postępowanie z bielizną

Przy zbieraniu bielizny po osobę z potwierdzoną infekcją Covid – 19, należy traktować ją jako skażoną i należy obchodzić się z nią ostrożnie. Nie wolno nią potrząsać, składać, płukać czy namaczać, wszelkie czynności z nią związane należy wykonywać spokojnie aby zapobiec tworzeniu się aerozoli. Skażoną bieliznę należy umieścić w worku rozpuszczalnym, który następnie umieszcza się w drugim worku. Pracownicy mający kontakt z zabrudzoną bielizną powinni nosić nieprzemakalny kombinezon, ochraniacze na buty, maskę oraz podwójne rękawiczki ochronne. Natychmiast po zakończeniu prac z brudną bielizną, należy zdezynfekować dłonie przy pomocy jednego z wcześniej wymienionych preparatów. Brudną bieliznę przechowuje się w wydzielonych wózkach transportowych, które po opróżnieniu podlegają procedurze dezynfekcji.

Dezynfekcja wózków transportowych

Do dezynfekcji wózków transportowych należy użyć jeden z wymienionych preparatów:

 • Fugaten Spray – atomizer do trudno dostępnych miejsc, dezynfekcja metodą przecierania, gotowy do użycia, działa po 30 sekundach;
 • Mediquick - atomizer do trudno dostępnych miejsc, dezynfekcja metodą przecierania, gotowy do użycia, działa po 30 sekundach;
 • Suma Alkohol Spray D4.12 - atomizer do trudno dostępnych miejsc, dezynfekcja metodą przecierania, gotowy do użycia, działa po 30 sekundach.

W analogiczny sposób postępuje się z mopami, używanymi do mycia skażonych pomieszczeń, traktując je jako skażone i po użyciu należy obchodzić się z nimi w ten sam sposób jak ze skażoną bielizną.

 

Postępowanie z odzieżą i bielizną prywatną pacjenta

Całą bieliznę prywatna pacjenta z potwierdzoną infekcją Covid- 19, należy zewidencjonować w szczelnie zamkniętym worku wraz z oznaczeniem daty, po której może on zostać otwarty. Nie zaleca się potrząsania elementami odzieży. Odzież przechowuje się w wydzielonym w magazynie miejscu. Worek ten może zostać wydany rodzinie lub pacjentowi po upływie 48 godzin lub też natychmiast ale z informacją, że może być otwarty po 48 godzinach. Odzież może być prana w temperaturze 60-90 stopni Celsjusza przy użyciu odpowiedniego detergentu. Jeśli tak wysoka temperatura nie jest wskazana dla danej taniny, wówczas należy dolać do prania środek do odkażania tekstyliów, przy czym w jednym wsadzie można prać wyłącznie ubrania pacjenta.

Po kontakcie z odzieżą należy zdezynfekować powierzchnie, których dotykała a także dłonie odpowiednim preparatem.

 

Dezynfekcja prania


Do prania odzieży zaleca się wybór jednego z poniższych środków:
 • Trichlorol – w postaci proszku o stężeniu 0,5%, stosowanie 5g na 1 litr wody dodane do proszku do prania;
 • Oxivir Plus – koncentrat o stężeniu 2%, używany jako środek do prania profesjonalnego.