Dezynfekcja pomieszczeń w placówkach medycznych

Proces dezynfekcji pomieszczeń należy rozpocząć po 48 godzinach od momentu opuszczenia pomieszczenia przez pacjenta ze stwierdzona infekcją Covid-19. Jeśli nie jest to możliwe, należy odczekać możliwie maksymalną ilość czasu – minimum to 30 minut. W przypadku pomieszczeń z podciśnieniem i 6 – krotną wymianą powietrza na godzinę, nie ma konieczności czekania – proces mycia i dezynfekcji można rozpocząć od razu. Jeżeli to możliwe, w czasie mycia i dezynfekcji okna i drzwi powinny być otwarte.

Przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie i sprzęty, przeznaczone do dezynfekcji powinny zostać umyte. Wszystkich przeznaczonych w tym celu preparatów należy używać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu przez producenta, w przeciwnym razie ich skuteczność może zostać obniżona. Dodatkowo, do określonych rodzajów zanieczyszczeń muszą być stosowane dedykowane dla nich preparaty, na przykład do zabrudzeń biologicznych itp.

Główne zasady dezynfekcji powierzchni i wyposażenia

 • Do powierzchni i urządzeń należy stosować odpowiednie preparaty, mające działanie bójcze przynajmniej na wirusy otoczkowe;
 • Musi być przestrzegany czas kontaktu preparatu z powierzchnią, może on wynosić od 1 do 15 minut;
 • Wszystkie preparaty mające postać koncentratu powinny być rozcieńczane zgodnie z instrukcją na przygotowanie roztworu roboczego;
 • Personel jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich procedur bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekujących;
 • Wszystkie roztwory powinny być świeżo przygotowane, chyba że producent deklaruje dłuższą aktywność roztworu;
 • Cały sprzęt, używany do mycia i dezynfekcji, po wykonaniu procedur powinien być odpowiednio wymyty i zdezynfekowany;

 

Dezynfekcja ręczna powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu


Preparat do mycia lub dezynfekcji powinien być naniesiony na czyszczoną powierzchnię za pomocą chusteczek do dezynfekcji bądź jednorazowych szmatek nasączonych preparatem. Wszystkie miejsca trudno dostępne należy zdezynfekować nakładając bezpośrednio piankę dezynfekującą z atomizera. Jeśli muszą być zdezynfekowane sprzęty wykonane z materiałów tekstylnych, należy użyć przeznaczone do tego celu preparaty. Po naniesieniu preparatów należy odczekać czas niezbędny do uzyskania skuteczności wirusobójczej, po czym, w razie konieczności spłukać czystą wodą.

Do dezynfekcji manualnej powierzchni zaleca się użycie jednego spośród niżej wymienionych preparatów:

 • Lysoformin Plus – Schaum – gotowy do użycia, czas działania 5 minut;
 • Oxivir Plus Spray z certyfikatem WoolSafe – gotowy do użycia, czas działania 5 minut;
 • Oxivir Excel z certyfikatem WoolSafe – koncentrat 2%, czas działania 5 minut;
 • Oxivir Plus z certyfikatem WoolSafe – koncentrat 3,5%, czas działania 5 minut
 • Mediwiper DM – gotowy do użycia, czas działania 1 minuta.

 

Do dezynfekcji akcesoriów zaleca się użycie jednego z poniższych produktów:

 • Atomizer spieniający – aplikuje się go blisko dezynfekowanej powierzchni
 • Medilab System Dry&Wet Wipes – chusteczki po użyciu należy umieścić w worku z odpadami skażonymi;
 • Jednorazowe chusteczki włókninowe - chusteczki po użyciu należy umieścić w worku z odpadami skażonymi.

 

Dezynfekcja powierzchni drogą powietrzną


Przed rozpoczęciem dezynfekcji drogą powietrzną należy się do tego przygotować. Wszystkie pomieszczenia oraz przebywające w nich sprzęty powinny być umyte i zdezynfekowane oraz ustawione w taki sposób aby z każdej strony możliwe było dotarcie rozpylonego środka dezynfekującego. Do wstępnej dezynfekcji nie jest wskazane używanie produktów na bazie aktywnego chloru i aktywnego tlenu ponieważ mogą wchodzi w reakcję z preparatem, którego używa się do dezynfekcji drogą powietrzną. Jeśli w pomieszczeniu leżą zestawy sterylne zaleca się ich przeniesienie do innego pomieszczenia bądź zamknięcie w szczelnej szafie. Z pomieszczenia musza zostać wyniesione wszelkie produkty spożywcze, kwiatki czy zabawki wykonane z powierzchni chłonnych. Przed rozpoczęciem dezynfekcji muszą zostać zaklejone wszystkie otwory wentylacyjne w ścianach czy drzwiach, im większa nieszczelność pomieszczenia tym niższa skuteczność dezynfekcji. Należy także wyłączyć oraz osłonić wszystkie czujniki oraz wyłączyć klimatyzację oraz wentylację. Urządzenie do dezynfekcji należy ustawić w taki sposób aby zachowac odległość 2 metrów od urządzeń i ścian tak aby dyfuzja preparatu była jak najskuteczniejsza. Mgła dezynfekcyjna nie przeniknie przez kołdry czy koce, jedynie pozostanie na ich powierzchni. Wszelksie sprzęty elektroniczne musza zostać odłączone od zasilania na czas trwania procesu. W trakcie trwania procesu dezynfekcji drogą powietrzną, w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie a pomieszczeniu musi być zamknięte na klucz. Drzwi od strony zewnętrznej należy uszczelnić taśmą a na drzwiach umieścić informację o prowadzonym wewnątrz procesie dezynfekcji oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, należy uruchomić w pomieszczeniu wentylację jeśli to możliwe należy to zrobić zdalnie, jeśli nie należy wejść do pomieszczenia i uruchomić wentylację, otworzyć okno oraz zdjąć zabezpieczenia z kratek wentylacyjnych i jak najszybciej wyjść. Osoba, która wykonuje te czynności musi być wyposażona w środki ochrony indywidualnej. Minimalny czas niezbędny do odzyskiwania pomieszczenia po dezynfekcji to 30 minut.

Do dezynfekcji drogą powietrzną rekomenduje się poniższy preparat:

 • O25AFE – gotowy do użycia, czas działania 2 lub 3h;

 

Do dezynfekcji bez udziału urządzenia należy wybrać jedne z niżej wymienionych preparatów:

 • NDP Air Total + Green CE – do użycia w pomieszczeniu o maksymalnej kubaturze 40 m3
 • NDP Air Total + Green CE – do użycia w pomieszczeniu o maksymalnej kubaturze 150 m3

 

Urządzenia przeznaczone do dezynfekcji drogą powietrzną:

 • Phileas 25 – przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 40m3, czas działania 2/3h;
 • Phileas 75 - przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 180m3, czas działania 2/3h;
 • Phileas 250 - przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 800m3, czas działania 2/3h;
 • Phileas Genius - przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 10m3, czas działania 2/3h;
 • Sterisafe Pro - przeznaczony do pomieszczeń o maksymalnej kubaturze 130m3, czas zależy od wielkości pomieszczenia.