bezsenność_sen_przyczyny_bezsennośći_admed

Bezsenność jest jednym z zaburzeń snu, polegającym na nieprawidłowym rytmie, głębokości snu i czasie trwania snu. Sen u osoby cierpiącej na bezsenność jest płytki, krótki i nie daje poczucia wypoczynku. Bezsenność może występować przejściowo w sytuacjach stresowych, jednak zdarza się, że utrzymuje się przez dłuższy czas.

Objawy bezsenności


Bezsenność jest najczęściej spotykanym i diagnozowanym zaburzeniem snu. Krótkoterminowa bezsenność trwająca do kilku dni (bezsenność przygodna) lub do 4 tygodni (bezsenność krótkotrwała), nie jest traktowana jako odrębna jednostka chorobowa, a jedynie jako stan przejściowy, spowodowany najczęściej chwilowym stresem.

Osoby cierpiące na bezsenność mają trudności w zasypianiu, bądź też szybko się wybudzają. Często także sen jest niskiej jakości, nie przynosi wypoczynku i regeneracji a ponadto sen jest trudny w utrzymaniu przez całą noc – wybudzenie następuje często przedwcześnie i osoba cierpiąca na bezsenność nie może ponownie zasnąć. Taki sen trwa łącznie mniej niż 6 godzin w ciągu nocy. Nieprawidłowy sen przekłada się na jakość życia w ciągu dnia powodując problemy w prawidłowym funkcjonowaniu. Dodatkowo bezsenność występuje dłużej niż miesiąc co najmniej 3 razy w tygodniu  - wówczas mówimy o bezsenności przewlekłej.

Przyczyny bezsenności


Bezsenność przewlekła najczęściej związana jest ze stanami depresyjnymi czy też zaburzeniami lękowymi a także bardzo silnym, przewlekłym stresem. Problem bezsenności może także powstać w wyniku odstawienia leków mających działanie ośrodkowe. Czasami zdarza się, że bezsenność wiąże się z chorobami somatycznymi takimi jak zaburzenia hormonalne, przewlekłe stany zapalne, stany bólowe czy choroby neurologiczne. Także osoby uzależnione od alkoholu i leków mogą cierpieć na przewlekłą bezsenność. Problem bezsenności jest dosyć duży, około 30% z badanych dorosłych osób, stwierdza u siebie objawy bezsenności a wiąże się to głównie z obecnym stylem życia, który jest bardzo stresujący i pełen codziennych wyzwań.

Do jakiego lekarza należy się udać?

Na początku należy się udać na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci wykonanie podstawowych badań. Jeśli lekarz nie podejrzewa występowania chorób somatycznych, pacjent jest kierowany do psychiatry celem wykluczenia schorzeń psychiatrycznych, takich jak depresja czy stany lękowe. Jeśli to możliwe zaleca się wizytę w poradni leczenia zaburzeń snu, gdzie pracują specjaliści zajmujący się tylko tą dziedziną medycyny, co znaczenie podnosi szansę na poprawną diagnozę i właściwe leczenie pod okiem lekarza.

Leczenie bezsenności – jak się odbywa?

Istnieje szereg czynników utrwalających bezsenność, które w trakcie leczenia musza być w pierwszej kolejności usunięte przez pacjenta.

  • Drzemki w ciągu dnia,
  • Brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej,
  • Wcześniejsze kładzenie się spać w nadziei, że sen sam przyjdzie,
  • Zbyt długi czas spędzany w łóżku  - w przypadku gdy sen nie nadchodzi, zaleca się opuszczenie łóżka,
  • Wstawanie o różnych porach dnia (w zależności od jakości i długości snu w nocy),
  • Nadmierne zajmowanie myśli tematem snu, stresowanie się przed nadchodzącą nocą,
  • Przyjmowanie leków nasennych przez dłuższy, niż zalecany czas.

 

Osoba cierpiąca na bezsenność często jest poddawana terapii behawioralnej, mającej na celu zmianę zachowań, nawyków i sposobu myślenia chorego. Dodatkowo lekarz może zalecić także leczenie farmakologiczne, jeśli zachodzi taka konieczność, jednak każdorazowo należy pamiętać, że leki można stosować jedynie doraźnie – przy leczeniu bezsenności przygodnej. Dłuższe stosowanie tego typu leków (zopiklon, zolpidem i zaleplon) prowadzi do uzależnia od leków.