covid-19_dezynfekcja_rąk_koronawirus_produkty_do_dezynfekcji_admed

Koronawirus, z którym cały świat walczy od jakiegoś czasu może się przenosić drogą powietrzno – kropelkową a także poprzez kontakt z powierzchnią. Badania wskazują, że wirus ten może przetrwac na niektórych powierzchniach, jak plastik, nawet do 3 dni. Miejscami szczególnie narażonymi na bytowanie koronawirusa są telefony komórkowe, myszki komputerowe, piloty do telewizorów , toalety czy klamki.

Jak wiemy, dezynfekcja jest ważnym elementem walki z wirusami, w tym celu powinno się używać odpowiednich środków, spełniających wiele kryteriów. Ponieważ temat jest złożony, ocena zakresu działania wymaga przeprowadzenia wiarygodnych badań oceniających aktywność danego preparatu względem wirusów osłonkowych. To czy dany środek będzie skuteczny jest zależne od wielu czynników (takich jak rodzaj powierzchni, temperatura, obecność substancji biologicznych na powierzchni), które należy wziąć pod uwagę wybierając konkretny preparat. Jako że korona wirusy ludzkie są stosunkowo podatne na działanie większości substancji chemicznych, można je skutecznie usuwać przy pomocy etanolu, nadtlenku wodoru lub podchlorynu sodu. Jako, że alkohol i chlor są środkami najbardziej dostępnymi, są najczęściej zalecanymi środkami do dezynfekcji dużych powierzchni. W tym miejscu trzeba dodać, że w obszarach medycznych niekoniecznie sprawdzi się środek rekomendowany do powierzchni  zwykłych. Aby być pewnym skuteczności, należy sprawdzić czy dany preparat posiada badania w zakresie wirusobójczości, które wykonywane są z uwzględnieniem specyfiki warunków panujących w obiektach medycznych.

Preparaty na bazie alkoholu

Zgodnie z wytycznymi WHO, za skuteczny względem wirusów osłonkowych (do których należy koronawirus) uznaje się wodny roztwór alkoholu o minimalnym stężeniu 60%. Wszelkie produkty o niższym stężeniu mogą zostać uznane za bakteriobójcze, grzybobójcze czy wirusobójcze  jeżeli zostaną przebadane w laboratorium zgodnie z normami europejskimi. Niestety, większość produktów do dezynfekcji jest poddawana obecnie uproszczonej procedurze rejestracji jako produkt biobójczy, tylko w oparciu o poziom stężenia alkoholu, w związku z czym produkty takie mogą nie posiadać działania wirusobójczego, w związku z czym nie mogą być stosowane w obszarze medycznym w trakcie trwania epidemii Covid-19.

Preparaty na bazie chloru

Uniwersalność w zastosowaniu, duża dostępność oraz niska cena chloru sprawia, że jest on powszechnie stosowany do dezynfekcji, często dużych obszarów. Chor występuje w różnych postaciach: jako koncentrat, rozpuszczalne tabletki czy chusteczki. Chlor może być stosowany do dezynfekcji powierzchni, usuwania zanieczyszczeń biologicznych a także do rozpylania na dużych powierzchniach i w tzw. bramach dezynfekcyjnych.

Inne substancje chemiczne

W przypadku gdy na oddziałach szpitalnych, w których wrażliwość dróg oddechowych pacjentów nie pozwala na używanie preparatów lotnych, należy zrezygnować z dezynfekcji środkami na bazie alkoholu i chloru. Wówczas z pomocą przychodzą preparaty na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, które dobrze radzą sobie z usuwaniem wirusów otoczkowych.


Preparaty takie mają jednak swoje ograniczenia, takie jak brak możliwości używania ich na powierzchniach z widocznymi zanieczyszczeniami biologicznymi oraz konieczność dezaktywacji plam biologicznych. W tym celu można z powodzeniem użyć środki zawierające nadtlenek wodoru w różnych stężeniach i postaciach. Nowością wśród produktów do dezynfekcji są środki o działaniu ukierunkowanym na dywany i tapicerki, których działanie potwierdza certyfikat WoolSafe®.

Jeśli chodzi o dezynfekcję narzędzi medycznych zalecana jest procedura dwuetapowa. Pierwszy etap to mycie specjalnym preparatem z enzymami, natomiast etap drugi to użycie do dezynfekcji kwasu nadoctowego.

Przed użyciem danego środka, należy sprawdzić w dokumentacji, czy badania potwierdzają jego skuteczność na wirusy osłonkowe.