Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - załącznik nr 1 - NOWY WZÓR

Stawka Vat:
23%
Dostępność: tak
24,99 zł
/ blok a'100 brutto
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1555) przez co zmienia się proces potwierdzania zleceń.

Blok 100 kartek.
jednostka miary blok a'100
SKU 3258
Dodano przez BOK8
produkt najczęściej używany w medycynie ogólnej