Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej

Stawka Vat:
23%
Dostępność: tak
16,99 zł
/ blok a'100 brutto
Druk oświadczenia w który pacjent zobowiązany jest podpisać oraz wskazać osoby trzecie, upoważnione do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia oraz osoby upoważnione do otrzymania dokumentacji w razie wypadku, nagłej śmierci pacjenta.

Druk stosuje się w placówkach mających obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. W oświadczeniu pacjent wyraża również zgodę na przeprowadzenie badań lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, za zasadach określonych w odpowiedniej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Blok 100 kartek
jednostka miary blok a'100
SKU 835
Dodano przez BOK8
produkt najczęściej używany w medycynie ogólnej