Informacja dla lekarza kierującego/POZ A5 samokop.

Stawka Vat:
23%
Dostępność: tak
5,98 zł
/ blok a'100 brutto
Druk samokopiujący, informacja dla lekarza kierującego POZ zawiera dane świadczeniobiorcy tj. nazwisko, imię, numer PESEL. W druku lekarz zawiera informacje odnośnie udzielonego świadczenia oraz ostateczne rozpoznanie. Na druku znajduje się również miejsce odnośnie wskazówek dla lekarza kierującego oraz wytyczne dotyczące dalszego postępowania medycznego.

Blok 100 kartek
Rodzaj papieru: Samokopia
Format papieru: A5
Rodzaj druku: 1+0
jednostka miary blok a'100
Dodano przez BOK8
produkt najczęściej używany w medycynie ogólnej